ابزار پرچ کن

فوریه 12, 2021
انبر پرچ بادی

انبر پرچ بادی

انبر پرچ بادی انبر پرچ بادی وسیله ای برای بهم وصل کردن دو ورق آهن است. در واقع به این عمل پرچ کردن و به دستگاهی […]
فوریه 12, 2021
انبر پرچ دستی

انبر پرچ دستی

انبر پرچ دستی انبر پرچ دستی دستگاهی است که میخ را در داخل سوراخ قطعه‌کار پرچ می‌کند. نمونه‌های رایج انبر پرچ دستی دارای پستانک‌های تعویض‌پذیر هستند […]
فوریه 12, 2021
مهره پرچ کن دستی

مهره پرچ کن دستی

مهره پرچ کن دستی مهره پرچ کن دستی ابزاری برای پرچ مهره و پیچ می باشد. جنس سره ها و نوک مهره پرچ کن دستی از […]
فوریه 12, 2021
مهره پرچ کن بادی

مهره پرچ کن بادی

مهره پرچ کن بادی مهره پرچ کن بادی دارای مکانیزمی است که برای اتصال دو قطعه کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. مهره پرچ کن بادی با […]
پخش میخ پرچ