تولید پرچ

اکتبر 10, 2022
تولید میخ پرچ

تولید میخ پرچ

تولید میخ پرچ تولید میخ پرچ با صفحات توخالی تحت بارهای چرخه ای را ارزیابی می کند و تجزیه و تحلیل محدود برای محاسبه تنش القایی در لبه […]
آگوست 4, 2022
تولید کننده پرچ

تولید کننده پرچ

تولید کننده پرچ شرکت ما به عنوان تولید کننده پرچ مجموعه ای از پرچ های فولادی ضد زنگ را تولید می کند که در اندازه ها […]
آگوست 4, 2022
تولید پرچ

تولید پرچ

تولید پرچ تولید پرچ شامل که یک ساقه مونتاژ شده به سنبه پرچ است و جابجایی پرچ ها از یک طرف عناصر ساختمانی انجام می شود،  در […]
پخش میخ پرچ