فوریه 12, 2021
انبر پرچ دستی

انبر پرچ دستی

انبر پرچ دستی انبر پرچ دستی دستگاهی است که میخ را در داخل سوراخ قطعه‌کار پرچ می‌کند. نمونه‌های رایج انبر پرچ دستی دارای پستانک‌های تعویض‌پذیر هستند […]
پخش میخ پرچ