می 1, 2022
میخ پرچ انبری

میخ پرچ انبری

میخ پرچ انبری میخ پرچ انبری با انبر پرس می شود و میخ پرچ انبری با استحکام بالا به طور کامل جایگزین پرچ های فولادی سازه […]
پخش میخ پرچ