فوریه 12, 2021
سوزن منگنه

سوزن منگنه

سوزن منگنه سوزن منگنه قطعه‌ای فلزی‌ست که دو سر آن با زاویه نود درجه خم شده‌است و در داخل منگنه قرار می‌گیرد. معمولاً هر ۵۰ یا […]
پخش میخ پرچ