فوریه 12, 2021
اسپیسر پرسی

اسپیسر پرسی

اسپیسر پرسی اسپیسر پرسی شامل یک سر شش ضلعی و مهره‌ای استوانه‌ای شکل به ابعاد مختلف می‌باشد. اسپیسر پرسی به این صورت عمل می کند که […]
پخش میخ پرچ