فوریه 12, 2021
مهره پرچ کن بادی

مهره پرچ کن بادی

مهره پرچ کن بادی مهره پرچ کن بادی دارای مکانیزمی است که برای اتصال دو قطعه کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. مهره پرچ کن بادی با […]
پخش میخ پرچ