فوریه 12, 2021
مهره پرچی

مهره پرچی

مهره پرچی مهره پرچی یه منظور اتصال قطعات مختلف طراحی می گردد و در انواع و مدل های مختلف تولید می گردد. مهره پرچی شش گوشه […]
پخش میخ پرچ