سوزن میخ

فوریه 12, 2021
میخ اسکا

میخ اسکا

میخ اسکا با استفاده از میخ اسکا می توان انواع قطعات چوبی را به یک دیگر وصل کرد. میخ اسکا جزء میخ های شانه ای قرار […]
فوریه 12, 2021
سوزن منگنه

سوزن منگنه

سوزن منگنه سوزن منگنه قطعه‌ای فلزی‌ست که دو سر آن با زاویه نود درجه خم شده‌است و در داخل منگنه قرار می‌گیرد. معمولاً هر ۵۰ یا […]
پخش میخ پرچ