فوریه 12, 2021
انبر پرچ بادی

انبر پرچ بادی

انبر پرچ بادی انبر پرچ بادی وسیله ای برای بهم وصل کردن دو ورق آهن است. در واقع به این عمل پرچ کردن و به دستگاهی […]
پخش میخ پرچ